ODD STORIES

Milano (IT)


12-11-2015

31-01-2016

ENG

NL

ODD STORIESARTpearance N°4 by Anouk Vercouter (Ghent) and

Raffaella Audiffredi & Matteo Sartori a.k.a. The Elusive Otter (Milan)

www.anoukvercouter.be - thelusiveotter.blogspot.comARTpearance N°4 is about to land in the LaDodo gallery, the intimate crossover arts platform in Milan inaugurated by the graphic designer and Belgian expat, Dorothé Lenaerts.

The by now fourth exhibition is labeled ODD STORIES and is furthermore the first international showcase for young Belgian talent Anouk Vercouter. (Ostend 1991) whose drawings are presented to the public in dialogue with The Elusive Otter, pseudonym for the Milan based creative duo Raffaella Audiffredi and Matteo Sartori


The exhibition displays itself as a naturally matched set of objects from a single cabinet of curiosities: an image collection of evocative excerpts from the human and botanic world, who meet for the very first time, shake hands and somehow seamlessly merge into one another.

Assuming their poetic subjects, the artists illustrate their shrewd perspective on society, perception of art and flirt with the concept of science. This vision combined with the the timeless sobriety and mastery of the drawing techniques used by the artists - graphite pencil for one, ink pen for the other - determines the common denominator in the artwork of Vercouter and The Elusive Otter.


As story that might not read like an open book but succeeds in presenting scenes that intriguingly adjust and reinforce one another; Scenes in which animals have the ability to think like human beings whilst humans have beastly manners. A journey to a literal and figuratively “fantastic" universe, in the heart of Milan's Porta Romana district, open to the public from november 13 th till January 31h 2016.SAVE THE DATE


Vernissage :

Thursday, Novembre 12th 2015

From 6 PM till 10 PM

Drink and artist attendance.

With the support of Donn Beer

www.donnbeer.com


LaDodo Graphic Design & Such

Via Ludovico Muratori 11

20135 Milano


PRESS TEXT IN ATTACHMENT

info@ladodo-design.com

For information and high resolution images

www.ladodo-design.com
The Elusive Otter


An artistic project created and illustrated by Raffaella Audiffredi

Lyrics: Matteo Sartori

thelusiveotter.blogspot.comAt first glance the artistic production of The Elusive Otter presents itself as a fine illustration exercise, where the hand of an architect, project creator Raffaella Audiffredi, set a magnifying glass onto the teeming animal and vegetal world. Against this descriptive context, inspired by the realism of ancient entomological thecae and figures, a more abstract, a properly literary dimension penned by writer Matteo Sartori, comes in play.

 

Rooted both in high and popular culture, the dialogue between the two interpretative levels - the ostensible neutrality of the realistic stroke and the conceptual twist applied by the writings – triggers a swerving effect, often amusing, grotesque from time to time, necessarily flooring.


Anouk Vercouter

www.anoukvercouter.beAnouk Vercouter born in 1991 (Oostende - Belgium) lives and works in Gent, where she graduated as a Master in “printmaking and drawing" at the prestigious LUCA School of Arts. Vercouter is especially triggered by the period in art history where fine art and the representation of beauty detach. She expresses the results of her romantic vision by effortlessly drawing on paper, mainly in graphite or color pencil.


The artist, whose oeuvre is situated between visual art and illustration reaches out to her viewer by inviting them to join her on a trip into a mythical world. Her ambition is to never force upon a single interpretation but to hand out the right elements in order to uncover a unique story into the individual viewers imagination.


The diversity of the storylines and the unrestricted associations revealed by her drawings, contaminated by the carefully chosen objects that the artist surrounds herself with in her atelier/wunderkammer, fuel her imagination and force her to draw, continuously.


ODD STORIESARTpearance N°4 door Anouk Vercouter (Gent) en

Raffaella Audifreddi + Matteo Sartori a.k.a. The Elusive Otter (Milaan)

www.anoukvercouter.be - thelusiveotter.blogspot.com


ARTpearance N°4 landt op 12 november in de LaDodo galerij - het crossover kunsten-platform dat tijdens de lente van dit jaar vorm kreeg door de naar Italië uitgeweken Vlaamse graficus Dorothé Lenaerts.

De inmiddels vierde tentoonstelling kreeg het etiket ODD STORIES en is tevens de eerste buitenlandse vitrine voor jong Belgisch talent Anouk Vercouter (Oostende 1991) wiens tekeningen aan het publiek voorgesteld worden in dialoog met "The Elusive Otter", pseudoniem voor het creatieve duo Raffaela Audifreddi en Matteo Sartori.


ODD STORIES is een beeldenbundel van suggestieve fragmenten uit de mensen en dierenwereld, die elkaar voor het eerst ontmoeten, de hand schudden om dan naadloos in elkaar over te vloeien. Zo etaleert de gehele tentoonstelling zich als een volmaakt bij elkaar passende verzameling objecten uit een rariteiten kabinet. Uitgaande van hun poëtische onderwerpen illustreren de kunstenaars hun schrandere kijk op maatschappij, kunstbeleving en wetenschap “à la lettre”.

Het zijn die visies, in combinatie met de tijdloze soberheid en beheerstheid van de gebruikte tekentechnieken - grafietpotlood voor de één, inktpen voor de andere - die de gemene deler bepaalt in het werk van Vercouter en The Elusive Otter.


Een verhaal dat zich niet als een open boek laat lezen maar waarin de gepresenteerde taferelen elkaar op intrigerende wijze versterken en bijstellen; dieren als mensen denken en mensen beestige dingen doen. Reden genoeg dus om af te dalen naar de intieme galerij in Milaan voor een reis naar een letterlijk en figuurlijke fantastisch universum.SAVE THE DATE


Vernissage12 November 2015

van 17:00 tot 22:00

Hapje en drankje in aanwezigheid van de kunstenaars


Tentoonstelling loopt t.e.m. 31 januari 2016

LaDodo Graphic Design & Such

Via Ludovico Muratori 11

20135 Milaan


PERSTEKST IN BIJLAGE

info@ladodo-design.com

Voor meer informatie en hoge resolutie beelden.

www.ladodo-design.com


The Elusive Otter


An artistiek project uitgetekend door Raffaella Audiffredi

Lyrics: Matteo Sartori

thelusiveotter.blogspot.comOp het eerste zicht lijkt het oeuvre van The Elusive Otter slechts een oefening in de kunst van het verfijnd illustreren, waarbij de hand van architecte en tevens brain achter dit creatieve project, Raffaella Audiffredi, een vergrootglas houdt over de immer woekerende wereld van de fauna en de flora. Tegen de achtergrond van het realisme van de antieke botanische of etymologische “thecae", speelt echter een abstractere en werkelijk literaire dimensie, neergepend door romanschrijver Matteo Sartori.


Geworteld in zowel de hoge elitaire als in de lage pop cultuur, zet de open dialoog tussen 2 interpretatie lagen - het klaarblijkelijk neutrale van realistische lijntekening en de conceptuele tekstuele plottwist - een divergerend effect in gang dat vaak vermakelijk is, soms grotesk en van tijd tot tijd volgens het duo zelfs op noodzakelijk manier misnoegend.Anouk Vercouter

www.anoukvercouter.beAnouk Vercouter, (1991 - Oostende) woont en werkt sinds 2008 in Gent waar ze afstudeerde aan de prestigieuze LUCA School of Arts als Meester in de vrije grafiek en tekenkunst. Waar kunst en schoonheid zich doorheen de kunstgeschiedenis hebben losgekoppeld, zoekt Anouk de verhouding op tussen schoonheid en gruwel. Een klassiek vraagstuk dat zich vertaalt in romantische opvattingen die ze op een authentieke manier - al tekenend op papier, in grafiet of kleurpotlood - uit.


Zich begevend op het raakvlak tussen beeldende kunst en illustratie, nodigt Vercouter de toeschouwer uit om af te reizen naar het imaginaire. Zodoende streeft ze ernaar nooit een eenduidige interpretatie op te dringen, maar eerder beelden aan te reiken om een uniek verhaal te ontluiken in de verbeelding van iedere toeschouwer. Een doelstelling die zijn ultieme hoogtepunt bereikt in haar "muurstillevens", waar ze gefragmenteerde elementen tekent die op een denkbeeldige muur gespeld worden.

Het zijn de vrije associaties en de diversiteit van de verhaallijnen die zich ontpoppen, aangestoken door de met zorg gekozen spullen waarmee ze zich in haar 'wunderkammer'/atelier omringt, die haar verbeelding prikkelen en aanzetten om voortdurend te tekenen.


Vercouter geeft met de selectie van werken die ze in Milaan presenteert een openhartige kijk in haar creatieve parcours. Van het bevreemdende in schoonheid - waarmee ze in haar vroege werk vat tracht te krijgen op de grens tussen morbiditeit en esthetiek - tot haar recenter onderzoek, waarin ze flirt met de dualiteit tussen figuratie en abstractie. Door haar beelden bovendien letterlijk af te lijnen met gevonden voorwerpen en te experimenteren met vernis, verdiept ze zich voor deze tentoonstelling voor het eerst in het tastbaar maken van haar afbeeldingen en de verborgen verhalende dimensies die daarmee gepaard gaan.Perstekst NL

Press Release ENG

© anoukvercouter

Comunicato stampa IT